Danmark

Nyt Odense Universitetshospital

nyt ouh oversigt 2016

Bygherre: Region Syddanmark

Opgave: Funktions- og logistikplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Programmering
 • Brugerproces

Sengetal: 845 senge (somatik, psykiatri)

Anlægsudgifter:
6,3 mia. kr. til somatik
0,53 mia. kr. til psykiatri

Omfang:
212.000 m² til somatik
22.000 m² til psykiatri

År: 2011 – 2016

Odense Universitetshospital har fået forhåndstilsagn om 6,3 mia. kr. til bygning af et nyt hospital på en bar mark. Det nye hospital skal bygges sammen med et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet ved det nuværende universitet. LOHFERT – PRAETORIUS A/S er underrådgiver til konsortiet, Medic OUH, som ledes af KHR Arkitekter. Projektet løber i perioden 2011-2018.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har gennemført brugerprocesser i forbindelse med udarbejdelsen af rumprogrammer og koncepter. Der blev bl.a. afholdt møder med 43 afdelingsgrupper, 15 klyngegrupper og 10 konceptgrupper. Sideløbende er der i samarbejde med afdelingerne udarbejdet specifikation for standardrum og specialrum samt logistk.

Læs Mere

Det Nye Universitetshospital i Århus

oversigt-dnu_helikopter

Bygherre: Region Midtjylland

Opgave: Helhedsplan, programmering og logistik

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser
 • Brugerprocesser

Samarbejdspartnere: CF Møller, CUBO, Søren Jensen, Alectia, Rambøll

Sengetal: 1.100 senge

Anlægsudgifter: 6,4 mia. kr.

Omfang: 350.000 m², heraf 200.000 m² nybyggeri

År: 2007 – 2015

Danmarkshistoriens største hospitalsopgave Det Nye Universitetshospital i Århus skal bygges sammen med det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby til et samlet hospitalskompleks. Hospitalet bliver på størrelse med en dansk provinsby og Århus’ største arbejdsplads. Hospitalet får et samlet areal på 350.000 m² og der skal opføres 200.000 m² ny bebyggelse.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S varetager funktionsplanlægningen med aktivitets-, kapacitets- og arealanalyse i samarbejde med C.F. Møllers afdeling for sundhedsplanlægning. Herudover har LOHFERT – PRAETORIUS A/S stået for logistikplanlægning af DNU

Læs Mere

Nyt Hospital Nordsjælland

Aerial view

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Idéoplæg
 • Konkurrencemateriale
 • Brugerproces

Sengetal: 650 senge

Anlægsudgifter: 3.8 mia. kr.

Omfang: 112.000 m²

År: 2011 – 2015

I forbindelse med sammenlægning af hospitalerne i Hillerød, Hørsholm, Frederikssund, Esbønderup og Helsingør har regeringen givet tilsagn om 3,8 mia. kr. til byggeri af et nyt hospital i Nordsjælland. Hospitalet skal bygges på en bar mark syd for Hillerød og får et samlet areal på 136.000 m². Projektet løber i perioden 2011-2021.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S varetager opgaver som bygherrens rådgiver i forbindelse med funktionsplanlægningen. Denne opgave omfatter bl.a. udarbejdelse af idéoplæg og konkurrencemateriale samt afholdelse af brugerprocesser.

Som grundlag for input til konkurrencematerialet deltog og udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S materiale til 16 brugergrupper med repræsentanter fra afdelinger på Hillerød Hospital.

Læs Mere

Glostrup Hospital

glostrup_hospital2

Bygherre: Glostrup Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Alectia

Sengetal: 450 senge

Anlægsudgifter: 1,0 mia. kr.

Omfang: 130.000 m²

År: 2008-2009

Glostrup Hospital har fået til opgave at få udarbejdet en generalplan med henblik på vurdering af et fremtidigt kapacitetsbehov og arealdimensionering, rokade og funktionsfordeling samt vurdering af tekniske forhold inkl. anlæg og driftsøkonomi.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S  indgår i opgaven med hjælp til udarbejdelse af fremtidigt kapacitetsbehov og arealdimensionering ud fra retningslinjerne fastsat i Hospitalsplan 2007. Heri er det bl.a. fastlagt at Glostrup Hospital skal være et specialehospital i Region Hovedstaden med en markant profil på neuro- og rehabilitetsområdet. I dag er hospitalet sammenlagt med Rigshospitalet.

Læs Mere

Bornholms Hospital

Bornhoms

Bygherre: Bornholms Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 300 mio. kr.

Omfang: 50.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

For at optimere de fysiske forhold på Bornholms Hospital, således at hospitalet kan leve op til nutidens standarder og intentionerne om markante forbedringer som beskrevet i Hospitalsplan 2007, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S i en generalplan for Bornholms Hospital foretaget en vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering.

Af generalplanen fremgår det, at en ombygning/tilbygning af Bornholms Hospital er nødvendig for at bringe de medicinske sengeafsnit og ambulatoriefunktionen op på en nutidig standard for hospitalsbyggeri.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 udarbejdet program for udvidelse og ombygning af akutmodtagelsen

Læs Mere

Frederikssund Hospital

Bygherre: Frederikssund Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 35.000 m²

År: 2008-2009

Frederikssund Hospital er midt i en spændende tid med implementering af Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007 har bevirket en opsplitning af funktionerne på 3 hospitaler i Nordsjælland. Frederikssund Hospital skal bl.a. varetage den specialiserede neurorehabilitering med fysio- og ergoterapi som hovedfokus.

De fremtidige fysiske rammer skal kunne matche denne specialistopgave og LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejder i den forbindelse en generalplan med hovedvægt på kapacitets- og arealdimensionering.

Læs Mere

Helsingør Hospital

helsingoer2

Bygherre: Helsingør Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af bygningsmæssige konsekvenser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 200 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 30.000 m²

År: 2008

Hospitalsplanen ligger op til en hurtig lukning af Hørsholm Sygehus, hvilket har en stor betydning for Helsingør Hospital, idet hospitalet modtager den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital.
LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til analyser af de bygningsmæssige konsekvenser af disse strukturændringer både på kort og lang sigt.

Læs Mere

Bispebjerg Hospital

Bygherre: Bispebjerg Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Vurdering af bygningsmæssige konsekvenser

Sengetal: 500 senge

Anlægsudgifter: 2,6 mia. kr.

Omfang: 180.000 m²

År: 2007-2008

Da de fysiske rammer på Bispebjerg Hospital ikke lever op til de krav som Hospitalsplan 2007 stiller samt hospitalets egen vision om et moderne storbyhospital med grønne arealer, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S bidraget med vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering af det fremtidige Bispebjerg Hospital. Rådgivningen har ligeledes belyst konsekvenser og muligheder for Bispebjerg Hospital på generalplansniveau.

Der er lagt vægt på at bevare hospitalets smukke arkitektur og samtidig skabt en ny kerne i hospitalet med de akutte kliniske funktioner.

Det er efterfølgende besluttet at sammenlægge Frederiksberg og Bispebjerg til Nyt Hospital og Psykiatri Bispebjerg.

Læs Mere

Rigshospitalet

rigshospitalet

Bygherre: Rigshospitalet

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 1.100 senge

Anlægsudgifter: 7,6 mio. kr.

Omfang: 375.000 m²

År: 2007-2009

I henhold til Hospitalsplan 2007 skal Rigshospitalet fortsat være regionens spydspids på hospitalsområdet med mange højt specialiserede afdelinger, og skal dertil have nødvendige fysiske rammer samt muligheder for udvidelse til nye fremtidige opgaver.

Disse ændringer nødvendiggør derfor nybyggeri og større renoveringer. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har undersøgt muligheden for implementeringen af hospitalsplanen på Rigshospitalet med fremskrivning af kapacitets- og arealbehov for det fremtidige Rigshospital.

Læs Mere

Region Hovedstaden

Region hovedstaden

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Vurdering af fysiske rammer

Rådgivningsydelse:

 • Arealberegninger

Samarbejdspartnere: Alectia

Sengetal: 5.000 senge

Anlægsudgifter: 26 mia. kr.

Omfang: 1,7 mio. m²

År: 2007-2008

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har opbygget en analysemodel til fastlæggelse af det fremtidige arealbehov for Region Hovedstadens hospitaler som følge af arealbehov og afledte speciale- og funktionsændringer. Modellen er benyttet til fastlæggelse af behovet for anlægsudgifter. Som grundlag herfor er der foretaget en afdækning af de bygningsmæssige rammer og muligheder på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Efterfølgende er det politisk besluttet at reducere antallet af hospitaler og nogle sygehusmatrikler er lukket i dag.

Læs Mere

Hillerød Hospital

Hillerod

Bygherre: Hillerød Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 600 senge

Anlægsudgifter: 1,7 mia. kr.

Omfang: 140.000 m²

År: 2008-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede i 2003 en generalplan for Hillerød Hospital. Efter vedtagelsen af Hospitalsplan 2007 er forudsætninger og plangrundlaget ændret. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til opdatering af Generalplanen for Hillerød Hospital samt foretaget kapacitetsberegninger og arealanalyser til brug for de mange midlertidige foranstaltninger på matriklen.

Det er bl.a. nødvendigt at udvide operations- og intensivfaciliteter samt at etablere et midlertidigt ”modulhospital” indeholdende ambulatorier og sengeafsnit på matriklen.

Det er efterfølgende politisk besluttet at samle hospitalerne i Nordsjælland til Nyt Hospital Nordsjælland.

Læs Mere

Herlev Hospital

Bygherre: Herlev Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af arealmæssige konsekvenser

Sengetal: 900 senge

Anlægsudgifter: 4,2 mia. kr.

Omfang: 280.000 m²

År: 2007-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har for Herlev Hospital udarbejdet en generalplan som konsekvens af de strukturelle ændringer ved varetagelsen af Hospitalsplan 2007. På baggrund af prognoser for aktivitetsudviklingen i de enkelte klinikker og tværgående afdelinger er der udarbejdet kapacitetsberegninger samt foretaget en dimensionering af arealbehovet.

Den teoretiske dimensionering tager højde for nye strukturer såsom f.eks. etablering af ny fælles akutmodtagelse og udvidelse af patienthotellet. Planlægningen omfatter endvidere fordeling af funktioner og arealer på eksisterende bygninger og behovet for nybyggeri.

Der er udarbejdet koncepter for bl.a. akutmodtagelse, operation, intensiv, kvinde/barn, forskning og uddannelse samt for logistik. Koncepterne og arealdimensioneringen vil indgå som grundlag for en projektkonkurrence i 2010.

Læs Mere