Lohfert – Praetorius A/S

er eksperter inden for hospitalsplanlægning og planlægger fremtidens
hospitaler gennem en kontinuerlig proces som angribes
metodisk – struktureret – analytisk – dokumenteret – kommunikativt

1

Oslo Storbylægevagt

Den 28. august 2019 begynder nedrivningen af de bygninger, som i dag står der, hvor den nye Storbylægevagt skal bygges. Den nye Storbylægevagt planlægges færdig i 2023.

Læs mere

1

Inspitationstur fra Wien

Wiens sundhedsborgmester og det politiske udvalg for Sundhed, Social og Sport har været på inspirationstur i København. Politikerne kom for at se og høre om de store ændringer, som det danske sundhedsvæsen har været igennem siden strukturreformen i 2007 med en specialisering og centralisering af sygehusfunktioner.

Læs mere

nytodense

Rigshospitalet

I de kommende år tages en del nye bygninger i anvendelse på Rigshospitalet, Blegdamsvej (Sterilcentral i 2019, Nordfløj i 2020 og BørneRiget i 2024). Indflytning i de nye bygninger betyder, at der frigøres arealer i Central- og Sydkomplekset på Blegdamsvej.

Læs mere