Personalebehovsplanlægning

Forandringer i de driftsorganisatoriske strukturer og processer medfører forandringer i personalet med hensyn til personaleantallet, rollefordelingen og arbejdstider. Det fremtidige personalebehov er afhængigt af de prognosticerede aktiviteter, de organisatoriske bestemmelser og de bygningsmæssige strukturer. Det tager endvidere hensyn til regler og anbefalinger fra faglige sammenslutninger. Det undersøgte personalebehov skal i dernæst overføres i en vagtplan.