Investerings- og omkostningsberegning

Anlægudgifter og økonomiske konsekvensberegninger
Anlægsudgifter for nybyggerier og saneringsprojekter beregnes under hensyntagen til den funktionelle og bygningsmæssige situation. Beregningen sker på baggrund af benchmarks for forskellige arealtyper, struktureret efter omkostningsgrupper. Dermed kan der differentieres for omkostninger for forskellige typer byggeri, teknik mv.

De økonomiske konsekvenser af investeringer i nybyggerier, saneringer og moderniseringer af eksisterende byggeri sikres gennem en analyse af følgeomkostninger. Med disse kan konsekvensen for driftsomkostningerne, som følge af bygningsmæssige foranstaltninger, illustreres.

Følgeomkostninger defineres som forandringen i driftsomkostningerne, der udløses af de bygningsmæssige funktionelle foranstaltninger. Følgeomkostningsberegningen baseres på en sammenligning af nuværende omkostninger og fremtidige omkostninger, ved hvilket de nuværende driftsomkostninger fremskrives ud fra strukturelle, organisatoriske, bygningsmæssige samt funktionelle forudsætninger.

Finansieringsplanlægning
Finansieringsplanlægningen af hosptialsprojekter omfatter anlægsudgifter og de omkostninger som udløses af de (bygningsmæssige) forandringer. Anlægsudgifter og følgeomkostninger indgår i en algoritme til at analysere den forretningsmæssige risiko for det samlede projekt.