Grundlæggende filosofi

LOHFERT – PRAETORIUS A/S er et konsulentfirma med speciale i hospitalsplanlægning. Med udgangspunkt i funktionsanalysen – som er bindeleddet mellem bruger- og bygherreorienterede rammebestemmelser for planlægningen samt arkitektoniske, tekniske og medicinske krav – stiles efter en helhedsorienteret tilgang til planlægningen.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S er eksperter inden for hospitalsplanlægning og planlægger fremtidens hospitaler gennem en kontinuerlig proces som angribes:

Metodisk – Struktureret – Analytisk – Dokumenteret – Kommunikativt.

Vores projekter forbedrer hospitalers økonomiske forhold gennem aktiv forandring af struktur, organisation, processer og den bygningsmæssige funktionsevne. Patienter, pårørende og hospitalets medarbejdere står altid i centrum.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S varetager ethvert projekt individuelt og tilpasset kundens problemstillinger. Projektgennemførelsen sker i tæt sammenarbejde og i åben dialog med kunden. Projektforløbet beskrives og fastholdes i projektdokumentationer i alle projektfaser.