Østrig

Graz Anatomie Campus

Bygherre: Medizinische Universität Graz

Opgave: Rådgivning

Rådgivningsydelse:

 • Strategier og koncepter for forsknings- og uddannelsesfunktioner
 • Rum- og funktionsprogram Campus-Projekt
 • Struktur – og aktivitetskoncept for Anatomi
 • Arealdimentionering (Benchmarkmetode)
 • Investeringsomkostningsestimat
 • Projekt Anatomie Campus

Omfang/Areal:
ca. 26.000 m² (Institutter)
ca. 8.400 m² (Undervisning)
ca. 41.000 m² (administration)
ca. 4.400 m² (Anatomi)

Anlægsudgifter: ca. 261 mio. kr.

År: 2006-2007, 2015-2016

Medizinische Universität Graz blev grundlagt i 2004, efter at være blevet udskilt af Karl-Franzens-Universität Graz. I for¬bindelse med planlægningen blev der udviklet et koncept for et Medicinsk Campus. Konceptet ”Medicinsk Campus Graz” er en nyskabende projekt, som samler de prækliniske Institutter med de kliniske faciliteter, som er placeret i LKH- Universitätsklinikum Graz.

Konceptet følger en international Trend, hvor der tilstræbes tæt sammenhæng mellem klinisk drift og prækliniske undervisnings- og forskningsaktiviteter. Et væsentligt kernepunkt i planlægningen var at byggeprojektet Campus der Medizinischen Universität Graz skulle opføres i umiddelbar geografisk nærhed til Universitetshospitalet.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik i 2005 opgaven til at udvikle Strategier og Koncepter for forsknings- og undervisningsfunktioner. I 2007 blev konceptarbejdet fuldt op med udviklingen af et detaljeret rum- og funktionsprogram for det såkaldte Campus Projekt.

På grundlag af de forudgåede planlægningsarbejder blev LOHFERT – PRAETORIUS A/S engageret til udarbejdelsen af et struktur- og aktivitetskoncept samt en benchmark-model for Anatomie in Graz, som kan bruges til at udarbejde et arealestimat.

Læs Mere

Landeskrankenhaus Klagenfurt

Bygherre: Landeskrankenhaus Klagenfurt

Rådgivningsydelse: Sanering og nybyggeri på eksisterende matrikel frem til 2010

Sengetal: 1.350 senge

År: 1998-2010

Landeskrankenhaus Klagenfurt er et hovedsygehus med 1.350 senge i delstaten Kärnten i det sydlige Østrig med et opland på 600.000 indbyggere. I 1999 udviklede vi en generalplan for sygehuset, hvorved de kommende medicinske og organisatoriske strukturer blev dannet, ligesom de overordnede bygningsmæssige og funktionelle planer for sygehusets fremtid blev skitseret. Vi anbefalede blandt andet en flytning af floden Glan, som løber gennem Klagenfurt. Derved kunne dele af sygehusets eksisterende bygningsmasse syd for floden samles med det planlagte nybyggeri på arealet nord for floden.

Med dette projekt udviklede vi nye ideer for procesorienterede sygehusfunktioner, funktionsprincipper og centrumstrukturer. I fællesskab med brugere og sygehusledelse udarbejdede vi efterfølgende et funktions- og rumprogram for et nybyggeri på ca. 115.000 m², som dannede grundlag for en arkitektkonkurrence med en byggesum på 315 mio. €. Byggeriet er taget i brug 2010.

Læs Mere

Salzburger Landeskliniken

Bygherre: Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH

Rådgivningsydelse:

 • Generalplan 2020,
 • Driftsorganisation og finansiering
 • Ledsagelse ved planlægning af Chirurgie West, 2. byggeafsnit

Sengetal: ca. 1.900 senge

År: 2005-2007

I forbindelse med udarbejdelsen af en generalplan til de to universitetssygehuse ”St. Johanns Spital” og ”Christian-Doppler-Klinik” i Salzburg har LOHFERT – PRAETORIUS A/S overtaget delprojekterne til driftsorganisation og finansering.

Projektet omhandlede flere varianter til dannelse af specialer i sammenhæng med brug af de bestående bygninger samt nybyggeri på arealet. I alt omfattede projektet 140.000 m² netto og omkostninger til om- og nybyggeri på op til 685 mio. €.

Læs Mere

Landeskrankenhaus Bruck/Mur und Landeskrankenhaus Leoben

Bygherre: Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH bzw. LKH Bruck/Mur, LKH Leoben

Rådgivningsydelse: Struktur- og generalplan

Sengetal:

 • LKH Bruck/Mur: ca. 350 senge
 • LKH Leoben: ca. 670 senge

År: 2001-2003

Ændringerne i sygehusstrukturen i Østrig har, ligesom i det øvrige Europa, ført til øget fokusering på mulighederne for samarbejde mellem sygehusene. Et eksempel på en strukturtilpasning er Landeskrankenhaus Bruck og Landeskrankenhaus Leoben med blot 12 km afstand.

Ved hjælp af porteføljeanalyser har vi fastlagt de fremtidige aktiviteter for begge sygehuse. I samarbejde med sygehusejeren Krankenanstaltengesellschaft Steiermärk – KAGES (der kan sammenlignes med eksempelvis konstruktionen H:S) vurderede vi, at en egentlig sammenlægning på én matrikel ikke var nødvendig for at forbedre sygehusfunktionerne på begge sygehuse.

Der blev i stedet gennemført en specialefordeling mellem de to sygehusenheder og et øget samarbejde i såkaldte funktionsbærende enheder.

Læs Mere