Driftsorganisationsplanlægning

Driftsorganisationsplanlægning har til formål at forbedre processer og arbejdsgange på hospitaler.

Der skelnes imellem grov- eller finplanlægning. Grovplanlægningen fastlægger strukturer og standarder, som har indflydelse på rumprogrammet. Allerede tidligt i planlægningsforløbet defineres koncepter, som er med til at danne rammerne for processer og arbejdsgange.
I finplanlægningen udarbejdes procesplanlægningen for de enkelte planlægningsområder. Opgaver, kompetencer og ansvar fastlægges og effekten på personalefunktionerne i den enkelte områder analyseres.

Driftsorganisationsplanlægningen er det teoretiske værktøj til fastlæggelsen af nye organisationsformer. Processerne afprøves i praksis ved at simulere driftsorganisationen på hospitalet.

Procesorganisationen beskriver medicinske, administrative og logistiske processer, som illustrerer de komplekse begivenheder omkring en patients ophold på hospitalet. Denne procesorganisation overføres til nye bygningsmæssige strukturer. En detaljeret fastlæggelse af opgaver og beslutningskompetencer fastlægges i forbindelse med planlægningen af strukturorganisationen.