Nyt projekt i Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

Der er planlagt Strukturelle renoveringer af sundhedsplejen på Hannover Medical School (MHH). Til dette formål blev der i oktober 2022 udarbejdet et driftssikkerhedskoncept for de eksisterende bygninger. Dette er baseret på en rammeplan, der er udarbejdet efter behov i de eksisterende bygninger og den strategiske orientering af sygehusplejen.

Med udgangspunkt i driftssikkerhedskonceptet skal Lohfert Praetorius A/S udarbejde en forundersøgelse for bygningskomplekset (husene A-F), så der kan skabes et fremtidigt koncept for området. Undersøgelsen omfatter den funktionelle placeringer af bygninger i og udenfor komplekset, som vil blive påvirket af renoveringer eller nedrivning af bygninger i fremtiden.