50års jubilæum

I dag ønsker vi Peter Lohfert tillykke med hans 50års jubilæum.

Peter Lohfert grundlagde i 1970 konsulentfirmaet indenfor hospitalssektoren under navnet ”Institut for funktionsanalyse og hospitalsprojektering”.

Med afsæt i sin erfaring fra planlægningen af Universitetssygehuset i Lund og Københavns Kommunes Hospital i Hvidovre i slutningen af 1960’erne udviklede Peter Lohfert en ny planlægningssystematik ”funktionsanalyse i hospitalsplanlægning” som bindeled mellem bygherre/brugere på den ene side og arkitekter/ingeniører på den anden side. Kompetenceområderne blev op gennem 1970’erne udvidet til også at omfatte regionalplanlægning, strukturplanlægning, omstrukturering og hospitalsdrift.

De efterfølgende år fokuserede Instituttet i København fortsat på overordnede emner indenfor den bygningsmæssige og funktionelle realisering, i form af general-, struktur- og masterplaner for hospitaler, særligt med henblik på rum-, funktions-, og organisationsplanlægning.

I 2016 gennemgik firmaet et generationsskifte. Peter Lohfert overdragede stillingen som administrerende direktør til sin datter, Carolina Lohfert Praetorius, som i dag varetager den daglige ledelse af firmaet. I den forbindelse skiftede firmaet også navn til LOHFERT – PRAETORIUS A/S.

Vi ønsker alle Peter et stort tillykke.