Efter-ibrugtagnings-evaluering

Efter ibrugtagning er det vigtigt at gennemgå implementeringen. På baggrund af en beskrivelse af NU-situation opstilles en ”GAP-analyse” (forskelsanalyse) som identificerer og vurderer afvigelser i forhold til den SKAL-situation, der blev defineret i den oprindelige planlægning. Det skal undersøges hvordan organisationsprincipper, som er lagt til grund for planlægningen, overholdes. På baggrund af evalueringen skal der foretages løbende tilpasninger i driftsorganisationen.