Politikere fra Wien på inspirationstur til København

Torsdag den 17. oktober havde vi besøg af Wiens sundhedsborgmester og det politiske udvalg for Sundhed, Social og Sport, som var på inspirationstur i København.

Politikerne kom for at se og høre om de store ændringer, som det danske sundhedsvæsen har været igennem siden strukturreformen i 2007 med en specialisering og centralisering af sygehusfunktioner.

Politikerne besøgte Region Hovedstadens Akutberedskab, hvor de blev introduceret til vores integrerede løsning mellem 112 og 1813. Herefter blev de budt velkommen på Herlev Hospital, hvor koncerndirektør Svend Hartling holdt et oplæg om de forandringer, der er sket i Region Hovedstaden siden 2007. Derefter blev de vist rundt af personale i akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Dagen sluttede af med en reception på den østrigske ambassade.

I Wien skal de reformere deres sundhedsvæsen, og i den forbindelse hjælper LOHFERT – PRAETORIUS A/S med at udarbejde en samlet strukturplan for hospitalerne i Wien.

Det er en opgave, som minder om Hospitalsplanen for Region Hovedstaden:

  • Wien har samme indbyggertal som i Region Hovedstaden
    med ca. 1,8 mio. indbyggere
  • Wien har et centralt universitetshospital (AKH) og en række akuthospitaler
  • Den overordnede plan for Wien er at lukke hospitaler, så der i fremtiden vil være 6 akuthospitaler og et universitetshospital tilbage

Omstruktureringen af sygehusene i Wien med nedlæggelse af hospitaler og med en specialisering og centralisering af sygehusfunktioner minder om den proces, Region Hovedstaden har været igennem.
Det var baggrunden for inspirationsturen til København.