IT-procesplanlægning

IT-Planlægningen baseres på en analyse af nu-situationen samt IT-kravene fra et infrastruktur- og brugerperspektiv. I IT-planlægningen balanceres krav fra organisationsplanlægningen med de tekniske muligheder i IT-brugersystemer. I den forbindelse sikres det at bestemmelser fra driftskoncepterne for sygepleje og logistik overføres og der opnås en procesoptimering gennem den øgede anvendelse af IT.