Ibrugtagningsplanlægning

Planlægning af ibrugtagning for et nyt sygehus er et særdeles komplekst planlægningsforehavende. Mange delprojekter og opgaver skal afstemmes i forhold til hinanden. Medarbejdere må forberedes på de nye arbejdsomgivelser og gøres fortrolige med den nye driftsorganisation, den nye bygningsmæssige situation, den nye IT-infrastruktur, ny medikoteknik og ny bygningsteknik. Ydelser i forbindelse med ibrugtagning kan være medarbejdermotivation, træning og simulation af arbejdsgange.

For at opnå procesforbedringer i sygehuset gennemføres coaching og træning af forskellige medarbejdergrupper efter særligt udviklede skolingskoncepter. Processer og procedurer som er fastlagt i forbindelse med driftsorganisationsplanlægningen afprøves i praksis på sygehuset. Baseret på fiktive tilfælde simuleres processerne i nybyggeriet umiddelbart forud for ibrugtagning.

Flytning i forbindelse med ibrugtagningen af en ny bygning/ et nyt sygehus skal forberedes med fokus på kapacitet, tidsresurser og logistik. Flytningen skal afstemmes med den bygningsmæssige udvikling og sikringen af den medicinske forsyning, særligt i de dage patienterne flyttes. På baggrund af kompleksiteten i denne form for planlægningsforehavende, er det nødvendigt at sammenfatte planlægningsskridt for alle niveauer i et planlægningssystem, samt sikre overvågning af projektets udvikling.