Logistikplanlægning

Logistikplanlægningen indeholder specifikationer som skal sikre flow, mængder og tidsintervaller i forsyningen i de enkelte funktionsområder, herunder f.eks. forsyning af sengeafsnit. De logistiske principper, som ideelt set allerede fastlægges i forbindelse med generalplanen, har indflydelse på rum- og funktionsprogrammet. I logistikplanlægningen inddrages såvel forbrugersiden, med de forskellige vareflows i funktionsområderne, som produktions- og leverandørsiden hos de forskellige forsyningsområder. Derudover analyseres transportsystemerne. Logistikplanlægningen videreføres og detaljeres i forbindelse med driftsorganisationsplanlægningen.