Tyskland

Universitätsklinikum Frankfurt

Bygherre: Universitätsklinikum Frankfurt

Opgave: Generalplan for Universitätsklinikum Frankfurt og Institut for klinisk medicin ved Universitet Frankfurt

Rådgivningsydelse:

 • Bygningsmæssig generalplan
 • Driftsorganisationsplanlægning (2.byggeafsnit, centralbygningen)

Samarbejdspartnere: Lohfert & Lohfert AG

Omfang/Areal: ca. 200.000 m² netto

Anlægsudgifter: ikke opgjort

Sengetal: 1.300 senge

År: 2015 –

Universitetsklinikum Frankfurt (UKF) består af 32 fagområder og kliniske institutter som samlet set råder over ca. 1.300 senge. UKF driver derudover mere end 20 forskningsinstitutter og står i tæt sammenhæng med Goethe-Universitetet i Frankfurt.

I 2015 fik LOHFERT – PRAETORIUS A/S i samarbejde med Lohfert & Lohfert AG til opgave at udarbejde en generalplan samt kapacitetsberegninger for Universitätsklinikum Frankfurt og Institut for klinisk medicin. LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede den bygningsmessige generalplan samt fremtidige koncepter og arealbehov til sygehuset, forskningen og uddannelsen.

For at sikre sammenhængen mellem den bygningsmæssige udviklingsplan, de udviklede koncepter, aktiviteter og kapaciteter samt centralbygningen, udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S en sammenligning af funktionerne og arealet til sygehusets centralbygning. Til centralbygningens udvidelse udarbejdes driftsorganisationsplanlægning for det 2. byggeafsnit.

Læs Mere

Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Bygherre: Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung

Opgave: Udviklingsplan for Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Rådgivningsydelse:

 • Entwicklungsplanung/ Zielplanung
 • Betriebsorganisationsplanung
 • Variantenentwicklung- und Bewertung
 • Optimierung Umsetzungsvariante
 • Raum- und Funktionsplanung
 • Baustufenplanung
 • Logistikplanung
 • IT-Planung

Omfang/Areal: ca. 40.000 m² netto

Anlægsudgifter: > ca. 2,2 mia. kr.

Sengetal: ca. 500 senge

År: 2013- 2014

Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz (BwZK) er med ca. 500 senge den største militære patientbehandlingssted i Tyskland. BwZK er et specialiseret sygehus med traumatologisk Akutbehandling, interdisciplinært kardiologisk og hjertemedisinsk centrum, hovedcentrum og onkologisk centrum. På grund af ugunstige bygnings- og funktionsmæssige forhold udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S i 2014 en generalplan for BwZk, som analyserede de langsigtede bygningsmæssige muligheder i form af varianter. Den udvalgte målvariant realiseres i to byggeafsnit. I det første afsnit etableres et ”High-Care-område” med fælles akutmodtagelse, radiologi, centralt og ambulant operationsafsnit, intensiv og en stor del af ambulatorierne. Det andet afsnit indeholder primært sengeafsnit og yderligere ambulatorier. I kælderniveau planlægges logistikfunktioner for begge byggefaser.

I første halvår 2016 udarbejdede arbejdsgrupper driftsorganisationskoncepterne for det første byggeafsnit. Driftsorganisationskonceptet lægger rumbehovsplanlægningen og de strukturelle bestemmelser for det første byggeafsnit fast. Resultaterne er nu grundlag for den aktuelt igangværende arkitektur- og fagplanlægning for nybyggeriet. Anlægsplanlægningen ledsages, vurderes og optimeres af LOHFERT – PRAETORIUS A/S. Parallelt udarbejdes procesplanlægningen for det første byggeafsnit og driftsorganisationskoncepterne for det andet byggeafsnit.

Læs Mere

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg

Bygherre: Bundesministerium für Verteidigung / repræsenteret ved: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Amt für Bauordnung und Hochbau Bundesbauabteilung

Opgave: Udarbejdelse af et Organisationskoncept/ Logistik Masterplan

Rådgivningsydelse:

 • Vurdering af Driftskoncept
 • Logistisk generalplan
 • Layoutplan for førerløst transportsystem
 • Procesplanlægning
 • Udvikling af IT-koncept

Omfang/Areal: ca. 9.8000 m² netto (Multifunktionsbygning), i alt > 30.000 m² brutto

Anlægsudgifter: ca. 750 mio kr.

Sengetal: ca. 300 senge

År: 2014 –

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg er med 15 medicinske fagområder det største militære Hospital i Nordtyskland og er fast forankret i det civile Sundhedssystem i Freien und Hansestadt Hannover.

For at skabe forudsætningerne for moderne Behandlingstilbud ved Bundeswehrkrankenhaus Hamburg er der planlagt en Multifunktionsbygning i direkte nærhed til Sengehuset (Hus 2). I denne bygning er der etableret et ”high-care-område” med en central operationsgang, en ambulant operationsgang, radiologi, labor og genbehandlingscentralen. Endvidere er det planlagt at alle ambulante undersøgelses- og behandlingskapaciteter på Bundeswehrkrankenhaus Hamburg skal koncentreres i denne bygning.

LOHFERT – PRAETORIUS fik i starten af 2015 opgaven at udarbejde et statusnotat for det fremtidige driftsorganisations-koncept for Multifunktionsbygningen. Forskellige koncepter blev vurderet i forhold til strukturer og en aktivitetsbaseret kapacitetsberegning gennemført. Derudover blev der opstillet krav til procesplanlægningen. På baggrund af statuspapiret blev driftsorganisationskonceptet for Multifunktionsbygningen udarbejdet. Derudover blev der foretaget en optimering af rumprogrammet på baggrund af koncepterne.

Læs Mere

Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

Bygherre: Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

Opgave: Hospitalsplanlægningsrådgivning til nybyggeri af børneklinik

Rådgivningsydelse:

 • Driftsorganisationsplanlægning
 • Rum- og Funktionsplanlægning
 • Investerings- og følgeomkostningskalkule
 • Beliggenhedsanalyse
 • Udarbejdelse af grundlag for Projektkonkurrence til ny børneklinik

Omfang/Areal: ca. 9.500 m² NF

Anlægsudgifter: ca. 420 mio. kr.

Sengetal: 160 senge

År: 2014 –

Evangelisches Krankenhaus Bielefeld (EvKB) er et hospital på højeste forsyningsniveau og har regional topfunktion med i alt ca. 1.500 stationære senge. Hertil kommer dagbehandling og ambulante behandlingstilbud. Klinikken for Børne og ungemedicin er en af de største børneklinikker i Tyskland. Den behandler årilgt mere end 10.000 patienter stationært og delstationært. Derudover bliver ca. 10.000 patienter årligt behandlet i akutmodtagelsen og 20.000 patienter i specialambulatorier.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik i 2014 opgaven at udarbejde driftsorganisationsplanlægningen samt gennemføre en aktivitetsplanlægning som mundede ud i et rum- og funktionsprogram. På baggrund af disse resultater beregnede LOHFERT – PRAETORIUS A/S anlægsomkostninger og følgeomkostninger. I 2015 udførte LOHFET – PRAETORIUS A/S et mulighedsstudie for placeringen af nybyggeriet. I 2016 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S understøttet EvKB med forberedelsen af arkitektkonkurrencen.

Læs Mere

Klinikum Frankfurt Höchst

Bygherre: Klinikum Frankfurt Höchst

Opgave: Logistikplanlægning, vurdering af hovedprojekt, Rum- funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Logistikplanlægning
 • 2nd opinion på Hovedprojekt 1. byggeafsnit
 • Rum- og Funktionsplanlægning 2. byggeafsnit

Omfang/Areal: ca. 80.000 m² (brutto)

Anlægsudgifter: 1.5 mia. kr.

Sengetal: 980 senge

År: 2013 –

Klinikum Frankfurt Höchst er et hospital med det højeste forsyningsniveau og har en særlig betydning for patientbehand¬lingen i dets optageområde. Hospitalet råder i dag over ca. 980 senge. På grund af forældet bygningsmasse og forældede strukturer blev et erstatningsbyggeri (1. byggeafsnit) planlagt. LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik opgaven at udarbejde en ekspertvurdering på projektforslaget.

Derudover blev LOHFERT – PRAETORIUS A/S engageret for at revidere Logistikplanlægningen fra 2012. I 2016 fik LOHFERT – PRAETORIUS A/S opgaven at udarbejde rum- og funktionsprogrammet for 2. byggeafsnit, som er en del af den fremtidige udvikling på matriklen.

Læs Mere

Hochtaunus-Kliniken

Bygherre: Hochtaunus-Kliniken

Rådgivningsydelse:

 • Generalplan,
 • Rum- og funktionsplanlægning,
 • Grov Organisationsplanlægning, Arkitektoniske krav,
 • Logistik-Generalplan,
 • Detailplanlægning af logistikfunktion,
 • Ledsagelse af udbudsprocesser,
 • Detailplanlægning af driftsorganisation,
 • Integrering af organisations- og driftsplanlægning i arkitektplanlægning

Sengetal: ca. 500 senge

År: 2009

Læs Mere

Universitätsmedizin Göttingen

Bygherre: Universitätsmedizin Göttingen

Opgave: Generalplan/ Masterplan, Faseplanlægning, Nybyggeri 1. byggeafsnit.

Rådgivningsydelse:

 • Generalplanlægning/ masterplan
 • Faseplanlægning
 • Udvikling af rum- og funktionsprogram
 • Organisationsplanlægning
 • Procesplanlægning
 • Logistikplanlægning
 • Arealprogram for „UBFT-Gebäude“ (Untersuchung, Behandlung, Forschung und Theorie-Gebäude) Undersøgelses-, behandlings-, forsknings- og teoribygning)

Omfang/Areal: i alt ca. 130.000 m² netto, heraf 26.000 m² netto byggeri fase 1

Anlægsudgifter: i alt ca. 6 mia. kr, heraf ca. 1.2 mia. 1 byggeri fase 1

Sengetal: 1.500 senge

År: 2008-2013

Georg-August-Universitetet i Göttingen samler Universitetets Medisinske Fakultet og Universitetshospitalet under paraplyen Universitätsmedizin Göttingen. Göttingens Universitetshospital er med ca. 1.500 senge det eneste sygehus af højeste behandlingsniveau i Syd Niedersachsen.

Mellem 2008 til 2013 udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S i tæt samarbejde med UM-Göttingen den generalplan som analyserede den aktivitetsmæssige, organisatoriske, strukturelle og bygnings- og funktionsmæssige udvikling for den fremtidige orientering af UM Göttingen med henblik på sygepleje, forskning og undervisning. Generalplanens resultat var en anbefaling om at gennemføre en bygningsmæssig centralisering af den samlede kliniske drift i et nybyggeri (uden psykiatri) samt integrationen af Vorklinik, de teoretiske/klinisk-teoretiske afdelinger, i et samlet Campus.

Læs Mere

Universitätsklinikum Erlangen

Bygherre: Medizinische Fakultät der Universität Erlangen, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Opgave: Rapport til byggeansøgning til nybyggeri af Operativt Centrum

Rådgivningsydelse:

 • Rapport til byggeansøgning
 • Planlægning af byggeetaper
 • Beregning af anlægsudgifter

Areal/omfang: ca. 20.000 m²

Sengetal: ca. 1.300 senge

År: 2009-2010

Læs Mere

Johannes Wesling Klinikum Minden

Bygherre: Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis

Rådgivningsydelse:

 • Udviklingsplanlægning for Klinikum Minden,
 • Medicinske aktiviteter og strukturer,
 • Logistikplanlægning,
 • Rum- og funktionsplanlægning,
 • Sengebehovsanlayse,
 • Vurdering af arealer til nybyggeriet,
 • Organisations- og driftsplanlægning,
 • Personaldimensionering,
 • Flytnings- og ibrugtagningsplanlægning

Sengetal: ca. 860 senge

År: 2000-2004, 2006-2008

Læs Mere

Medizinische Hochschule Hannover

Bygherre: Medizinische Hochschule Hannover

Rådgivningsydelse:

 • Generalplan kirurgisk ambulatorium/skadestuen inkl. blodbank,
 • Generalplan,
 • Rum- og funktionsplanlægning af transplantationscenter,
 • Rapport INI,
 • Kontrol af operationskapacitet i det centrale operationsafsnit,
 • Omstrukturering af central sengeafsnit,
 • Implementeringsplanlægning for børnehospitalet,
 • Rapport til transplantations- og forskningscenter (TPFZ) og det centrale operationsafsnit,
 • Analyse af patienternes egnethed og belastningsevne i forbindelse med modelstudiet som grundlag for kapacitetsberegningen
 • (Projekt UPPMK)

Sengetal: 1.444 senge

År: 1991-2003, 2009-

Læs Mere