Universitätsmedizin Göttingen

Bygherre: Universitätsmedizin Göttingen

Opgave: Generalplan/ Masterplan, Faseplanlægning, Nybyggeri 1. byggeafsnit.

Rådgivningsydelse:

  • Generalplanlægning/ masterplan
  • Faseplanlægning
  • Udvikling af rum- og funktionsprogram
  • Organisationsplanlægning
  • Procesplanlægning
  • Logistikplanlægning
  • Arealprogram for „UBFT-Gebäude“ (Untersuchung, Behandlung, Forschung und Theorie-Gebäude) Undersøgelses-, behandlings-, forsknings- og teoribygning)

Omfang/Areal: i alt ca. 130.000 m² netto, heraf 26.000 m² netto byggeri fase 1

Anlægsudgifter: i alt ca. 6 mia. kr, heraf ca. 1.2 mia. 1 byggeri fase 1

Sengetal: 1.500 senge

År: 2008-2013

Georg-August-Universitetet i Göttingen samler Universitetets Medisinske Fakultet og Universitetshospitalet under paraplyen Universitätsmedizin Göttingen. Göttingens Universitetshospital er med ca. 1.500 senge det eneste sygehus af højeste behandlingsniveau i Syd Niedersachsen.

Mellem 2008 til 2013 udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S i tæt samarbejde med UM-Göttingen den generalplan som analyserede den aktivitetsmæssige, organisatoriske, strukturelle og bygnings- og funktionsmæssige udvikling for den fremtidige orientering af UM Göttingen med henblik på sygepleje, forskning og undervisning. Generalplanens resultat var en anbefaling om at gennemføre en bygningsmæssig centralisering af den samlede kliniske drift i et nybyggeri (uden psykiatri) samt integrationen af Vorklinik, de teoretiske/klinisk-teoretiske afdelinger, i et samlet Campus.