Rum- og funktionsplanlægning

I forbindelse med planlægningen af nybyggerier eller sygehusmoderniseringer skal væsentlige, overordnede driftsorganisatoriske og funktionsplanlægningsmæssige bestemmelser fastlægges, som danner grundlaget for rum- og funktionsplanlægningen. Rum- og funktionsplanlægningen tager sit afsæt i en forudgående struktur- og aktivitetsplanlægning og resulterer i et teoretisk rum- og funktionsprogram, som kan struktureres efter DIN 13080 (normstruktur for hospitalsstruktur). Rum- og funktionsprogrammet er derefter udgangspunktet for arkitekturplanlægningen. Forudsætningerne for udarbejdelsen af rum- og funktionsprogrammet er vurderingen af fagområdernes aktiviteter, fastlæggelsen af en fremtidig personaleplan samt fordelingen af det samlede sengeantal på plejeniveauer.