Rådgivning til arkitektkonkurrence

I forbindelse med arkitektkonkurrencer varetager LOHFERT – PRAETORIUS A/S indledende vurderinger af projekter, eller deltager som fagdommere i et bedømmelsesudvalg. Der opstilles vurderingskriterier med henblik på at vurdere projektets funktionalitet, samt de krav der stilles i organisationsplanlægningen og rum- og funktionsplanen. Vurderingsmodellerne indgår i grundlaget for dommerkomitéens endelige beslutning om, hvilket projekt som vinder konkurrencen.