Generalplan, masterplan

Masterplaner, også kaldt generalplaner, er det centrale overordnede planlægningsinstrument for nybyggerier, moderniseringer eller udvidelser af sygehuse og universitetshospitaler. De bygger grundlaget for alle efterfølgende planlægningsskridt i medicin-organisatorisk og bygningsmæssig og funktionelt henseende. Masterplanen definerer en planlægningsopgave, i hvilken de medicinske, strukturelle, aktivitetsbaserede, driftsorganisatoriske, bygnings- og funktionelle aspekter indarbejdes i et langsigtet planlægningskoncept, under hensyntagen til regionale forudsætninger.