Struktur- og aktivitetsplanlægning

Strukturspørgsmål er det centrale udgangspunkt i forbindelse med strategiske overvejelser for videreudviklingen af hospitalsvæsnet. Strukturer har væsentlig indflydelse på både de løbende driftsomkostninger og på kapacitets- og arealbehov for de respektive hospitaler. En strukturplan indordner fagområder, funktionsområder og serviceområder ved hospitaler og universitetshospitaler i en driftsorganisatorisk sammenhæng. I forgrunden står medicinske organisationsstrukturers effektivitet, deres styrbarhed og deres omsættelighed. Strukturplanen er normalt koblet til aktivitetsplanlægningen. I aktivitetsplanlægningen illustreres fremtidige udviklingstendenser for aktivitetsniveauet under hensyntagen for blandt andet demografi, sygdomsudvikling, behandlingstilbud og omlægning til ambulant behandling.