Historie & udvikling

LOHFERT – PRAETORIUS A/S, indtil 30.06.2016 Lohfert & Lohfert AS, blev grundlagt i 1970 af Dr.-Ing. Dr.med. Peter Lohfert som konsulentfirma indenfor hospitalssektoren under navnet ”Institut for funktionsanalyse og hospitalsprojektering”.

Med afsæt i sin erfaring fra planlægningen af Universitetssygehuset i Lund og Københavns Kommunes Hospital i Hvidovre i slutningen af 1960’erne udviklede Peter Lohfert en ny planlægningssystematik ”funktionsanalyse i hospitalsplanlægning” som bindeled mellem bygherre/brugere på den ene side og arkitekter/ingeniører på den anden side.

Allerede i begyndelsen af 1970’erne var firmaet ansvarlig for gennemførelsen af generalplaner for universitetshospitalerne i Bergen, Regensburg, Düsseldorf, Bonn, Münster, Essen, Erlangen m.fl. Sideløbende med den systematiske hospitalsplanlægning gennemførtes en række forskningsprojekter for det tyske sundhedsministerium, bl.a. udviklingen af modeller til beregning af kapacitets- og arealbehov.

Kompetenceområderne blev op gennem 1970’erne udvidet til også at omfatte regionalplanlægning, strukturplanlægning, omstrukturering og hospitalsdrift. I 1975 åbnede firmaets Hamborg-afdeling under ledelse af Dr. Christoph Lohfert. I 1978 fik firmaet sine første planlægningsopgaver i Østrig, bl.a. planlægning af universitetshospitalerne i Wien og Graz. I 1981 blev der således behov for at udvide firmaet med en afdeling i Wien.

I slutningen af 1980’erne blev der udviklet nye planlægningsredskaber inden for hospitalsdrift, herunder aktivitetsstyring, personaledimensionering og intern budgetlægning, der alle blev benyttet i forbindelse med vurdering af hospitalernes økonomiske effektivitet.

De efterfølgende år fokuserede Instituttet i København fortsat på overordnede emner indenfor den bygningsmæssige og funktionelle realisering, i form af general-, struktur- og masterplaner for hospitaler, særligt med henblik på rum-, funktions-, og organisationsplanlægning.

“Institut for funktionsanalyse og hospitalsprojektering” i København og Hamborg blev i 2002 omdannet til hhv. Lohfert & Lohfert AS og Lohfert & Lohfert AG, som to uafhængige firmaer.

Med kommunalreformen og dannelsen af de nye regioner i Danmark er der sket en vækst i danske rådgivningsopgaver siden 2007.

Med rådgivningsopgaver i Skandinavien er projektporteføljen videreudviklet, bl.a. med aspekter der knytter sig regionale sundhedspolitiske udviklingsplaner.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S gennemfører projekter i Norge og Danmark, samt i Tyskland og Østrig. Som led i en helhedsorienteret rådgivningstilgang bliver de anvendte planlægningsinstrumenterne individuelt tilpasset til projektets behov og planlægningen gennemføres i tæt sammenarbejde med bygherren.

I forbindelse med generationsskiftet fra Peter Lohfert til sin datter Carolina Lohfert Praetorius d. 01.07.2016, skiftede firmanavnet fra Lohfert & Lohfert AS til LOHFERT – PRAETORIUS A/S. Firmaets daglige ledelse varetages nu af Carolina Lohfert Praetorius.