Medicinsk virksomhedsplan

I den medicinske virksomhedsplan beskrives fremtidsmodeller (f.eks. perspektivet for 2030 eller 2040) for et sygehus eller en sammenslutning af sygehuse, ud fra det medicinske behov, de forventede aktiviteter, samt de medicinske og sundhedspolitiske krav. Fremtidsmodellen baseres på den ene side på fagligt funderede, kvalitative og tekniske retningslinjer og på den anden side på bygherrens krav i relation til visioner, strategiske målsætninger og effektmål. Den medicinske virksomhedsplan illustrerer strukturelle modeller og fremsætter anbefalinger for fremtidige tilpasninger og udvikling af det medicinske aktivitetsspektrum.