Aktuelt

Nyt projekt i Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

Der er planlagt Strukturelle renoveringer af sundhedsplejen på Hannover Medical School (MHH). Til dette formål blev der i oktober 2022 udarbejdet et driftssikkerhedskoncept for de eksisterende bygninger. Dette er baseret på en rammeplan, der er udarbejdet efter behov i de eksisterende bygninger og den strategiske orientering af sygehusplejen.

Med udgangspunkt i driftssikkerhedskonceptet skal Lohfert Praetorius A/S udarbejde en forundersøgelse for bygningskomplekset (husene A-F), så der kan skabes et fremtidigt koncept for området. Undersøgelsen omfatter den funktionelle placeringer af bygninger i og udenfor komplekset, som vil blive påvirket af renoveringer eller nedrivning af bygninger i fremtiden.

Læs Mere

Hospitalplanlægger søges

HOSPITALSPLANLÆGGER søges
Har du lyst til at arbejde med fantastisk spændende
hospitalsprojekter og derved bidrage til at gøre fremtidens
hospitaler mere funktionelle?

Om LOHFERT-PRAETORIUS A/S
LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en privat konsulentvirksomhed. Vi har specialiseret os inden for hospitalsplanlægning og har i næsten 50 år været førende i planlægningen af fremtidens hospitaler i Danmark, Norge, Tyskland, Schweiz og Østrig. Vi løser opgaver i alle planlægningsfaser fra de første strukturovervejelser og dimensioneringsgrundlag over funktionsanalyser, byggeprogrammer, driftsanalyser, arkitektdisponering, IT- og medicoteknik til simulering af patient- og arbejdsflow og helt frem til ibrugtagning af nye hospitaler. Vores team (ca. 15 medarbejdere) består bl.a. af læger, økonomer og arkitekter, som arbejder på tværs i dynamiske teams for at opnå optimale synergier, hvor alle bidrager til bedst mulig løsning af projekterne. Opgaverne løses metodisk, struktureret og analytisk, men kræver samtidig stor kreativitet. Vi styrer store brugerprocesser, skriver analyser og formidler resultater i små og store fora.

LOHFERT-PRAETORIUS A/S søger
Vi søger en engageret projektleder og en projektmedarbejder, der kan arbejde selvstændigt og struktureret, har relevant akademisk uddannelse (fx arkitekt, økonom, læge eller lign.) og som behersker tysk både skriftligt og mundtligt. Erfaring fra sundhedsområdet er en fordel. Du får et meningsfuldt arbejde i et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger indgår i et stærkt team, hvor du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Du får selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode muligheder for at udvikle dig. Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker i henhold til funktionærloven.

Læs flere detaljer om LOHFERT – PRAETORIUS A/S på http://lohfert.as/

For yderligere oplysninger ring til Direktør Carolina Lohfert Praetorius på
+45 42130559.

Send din motiverede ansøgning, dit CV og relevante uddannelsescertifikater til cp@lohfert.as

Ansøgninger modtages løbende.

Læs Mere

Politikere fra Wien på inspirationstur til København

Torsdag den 17. oktober havde vi besøg af Wiens sundhedsborgmester og det politiske udvalg for Sundhed, Social og Sport, som var på inspirationstur i København.

Politikerne kom for at se og høre om de store ændringer, som det danske sundhedsvæsen har været igennem siden strukturreformen i 2007 med en specialisering og centralisering af sygehusfunktioner.

Politikerne besøgte Region Hovedstadens Akutberedskab, hvor de blev introduceret til vores integrerede løsning mellem 112 og 1813. Herefter blev de budt velkommen på Herlev Hospital, hvor koncerndirektør Svend Hartling holdt et oplæg om de forandringer, der er sket i Region Hovedstaden siden 2007. Derefter blev de vist rundt af personale i akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Dagen sluttede af med en reception på den østrigske ambassade.

I Wien skal de reformere deres sundhedsvæsen, og i den forbindelse hjælper LOHFERT – PRAETORIUS A/S med at udarbejde en samlet strukturplan for hospitalerne i Wien.

Det er en opgave, som minder om Hospitalsplanen for Region Hovedstaden:

  • Wien har samme indbyggertal som i Region Hovedstaden
    med ca. 1,8 mio. indbyggere
  • Wien har et centralt universitetshospital (AKH) og en række akuthospitaler
  • Den overordnede plan for Wien er at lukke hospitaler, så der i fremtiden vil være 6 akuthospitaler og et universitetshospital tilbage

Omstruktureringen af sygehusene i Wien med nedlæggelse af hospitaler og med en specialisering og centralisering af sygehusfunktioner minder om den proces, Region Hovedstaden har været igennem.
Det var baggrunden for inspirationsturen til København.

Læs Mere

Oslo Storbylægevagt

Så begynder de sidste to års planlægning af Oslo Storbylægevagt at tage form. Den 28. august 2019 begynder nedrivningen af de bygninger, som i dag står der, hvor den nye Storbylægevagt skal bygges.

Lohfert – Praetorius A/S har i stort omfang været med i planlægningen af den nye Storbylægevagt. Vi har været fagansvarlige for programmering, konceptudvikling og for brugerprocesser.

Den nuværende Storbylægevagt ligger i centrum af Oslo og har for lidt kapacitet og er i så dårlig stand, at den bliver erstattet af en ny Storbylægevagt ved Aker Sykehus. Den nye Storbylægevagt planlægges færdig i 2023.

Læs mere:
http://lohfert.as/ny-storbylaegevagt-i-oslo/

Læs Mere

Hospitalsplanlægger søges

Har du lyst til at arbejde med fantastisk spændende hospitalsprojekter og derved bidrage til at gøre fremtidens hospitaler mere funktionelle?

Om LOHFERT-PRAETORIUS A/S
LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en privat konsulentvirksomhed. Vi har specialiseret os inden for hospitalsplanlægning og har i næsten 50 år været førende i planlægningen af fremtidens hospitaler i Danmark, Norge, Tyskland, Schweiz og Østrig. Vi løser opgaver i alle planlægningsfaser fra de første strukturovervejelser og dimensioneringsgrundlag over funktionsanalyser, byggeprogrammer, driftsanalyser, arkitektdisponering, IT- og medicoteknik til simulering af patient- og arbejdsflow og helt frem til ibrugtagning af nye hospitaler. Vores team (ca. 15 medarbejdere) består bl.a. af læger, økonomer og arkitekter, som arbejder på tværs i dynamiske teams for at opnå optimale synergier, hvor alle bidrager til bedst mulig løsning af projekterne. Opgaverne løses metodisk, struktureret og analytisk, men kræver samtidig stor kreativitet. Vi styrer store brugerprocesser, skriver analyser og formidler resultater i små og store fora.

LOHFERT-PRAETORIUS A/S søger
Vi søger en engageret projektleder og en projektmedarbejder, der kan arbejde selvstændigt og struktureret, har relevant akademisk uddannelse (fx arkitekt, økonom, læge eller lign.) og som behersker tysk både skriftligt og mundtligt. Erfaring fra sundhedsområdet er en fordel. Du får et meningsfuldt arbejde i et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger indgår i et stærkt team, hvor du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Du får selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode muligheder for at udvikle dig. Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker i henhold til funktionærloven.

Læs flere detaljer om LOHFERT – PRAETORIUS A/S på http://lohfert.as.
For yderligere oplysninger ring til Direktør Carolina Lohfert Praetorius
på +45 42130559.

Send din motiverede ansøgning, dit CV og relevante uddannelsescertifikater til cp@lohfert.as frem til den 16.08.2019. Ansættelsesstart snarest muligt.

Læs Mere

”Kan dansk sygehusreform være forbillede for Tyskland?”

Dette emne bliver diskuteret på kma-online.de, hvor der fortælles, at man via et stort Innovationsfondsprojekt K:IDD vil redegøre for, hvad man kan overføre fra den danske sygehusreform til det tyske sundhedssystem. Prof. Dr. Reinhard Busse fra Tekniske Universitet Berlin vil stå i spidsen for analysen.

”Vi er så glade for, at det bliver dokumenteret, hvad vi har taget med fra vores erfaringer fra sygehusprojekter i Danmark, og at LOHFERT-PRAETORIUS A/S allerede har implementeret mange af disse erfaringer i talrige sygehusprojekter i hele Europa”, siger dir. Carolina Lohfert Praetorius.

Læs mere:
https://www.kma-online.de/aktuelles/klinik-news/detail/kann-die-daenische-krankenhausreform-ein-vorbild-fuer-deutschland-sein-a-40800

Læs Mere

“Was kann die Schweiz von Dänemark lernen”

“Was kann die Schweiz von Dänemark lernen” – spændende artikel om LOHFERT – PRAETORIUS A/Ss arbejdsfelt i en af de største aviser i Zürich.

Som hospitalsplanlæggere arbejder vi på tværs af landegrænser og oplever forskellige finansieringssystemer, organisation og kulturelle forskelle på sygehusområdet.

I Schweiz har vi har et stort projekt for “Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich”, hvor vi har restruktureret hele psykiatrien, for at opnå højere kvalitet og bedre processer i optimerede bygnings-funktionelle rammer, som også er til at drifte. Det er fantastisk, at vi på tværs af Europa kan lære af hinanden – at bidrage til dette anser vi i LOHFERT – PRAETORIUS A/S som en af vores vigtigste opgaver.

https://www.nzz.ch/schweiz/gesundheitswesen-was-die-schweiz-von-daenemark-lernen-kann-ld.1481939

Læs Mere

Planlægningen af Forum ved Aarhus Universitetshospital (DNU)

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har været med i planlægningen af Forum, som opføres ved det nye universitetshospital i Aarhus.

Forum er et fælles projekt mellem Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet og Folkekirken.
Forum vil bl.a. rumme Steno Diabetes Center Aarhus, ambulante hospitalsfunktioner, patienthotel, forskningsenheder med laboratorier og eksperimentel forskning samt et kirkerum for patienter og pårørende.

I foråret 2017 gennemførte LOHFERT – PRAETORIUS A/S en brugerproces omkring den fysiske planlægning af Forum.
 
Der blev nedsat ni brugergrupper, som kom med input til:

  • Beskrivelse af funktionsområdet
  • Input til Skitseprojekt/ Dispositionsforslag
  • Beskrivelser af relevante flow
  • Rumprogram med krav til hvert enkelt rum om størrelse, funktion, indhold mm.

 

Læs mere om Forum her:
https://stiften.dk/aarhus/14-etager-hoejt-vartegn-Forum-skal-samle-hele-Aarhus-Universitetshospital/artikel/550066

Læs Mere

LOHFERT-PREIS 2018

Formanden for Christoph Lohfert Stiftung, Prof. Dr. med. Dr. Kai Zacharowski, overrakte under tilstedeværelse af protektor, Hamburgs Senator for Sundhed Cornelia Prüfer-Storck, Lohfert-Preis 2018 til en værdi af 20.000 Euro. Prisen blev tildelt projektet “AHOI-patient om bord” under ledelse af Prof. Dr. med. habil. Nils-Olaf Hübner, M.Sc. fra instituttet for hygiejne og miljømedicin ved Universitetsmedicinsk Center Greifswald. Den prestigefyldte prisuddeling fandt sted under det 14. Hamburger Sundhedsøkonomiskkongres.

Aktiv inddragelse af patienter og familie i fokus
Prof. Dr. med. habil. Nils-Olaf Hübner modtog prisen også som repræsentant for hele holdet for “AHOI-patient ombord”. Det prisbelønnede projekt vil forbedre hygiejnen på hospitalet, plejehjemmet eller lægehuset. Tidligere initiativer rettede sig primært mod det medicinske- og plejepersonalets hygiejneadfærd. Det særlige ved dette projekt er den aktive inddragelse og bemyndigelse af patienterne, de plejekrævende og deres pårørende i hygiejneadfærden.

Læs Mere

Hospitalsplanlægger søges

HOSPITALSPLANLÆGGER søges
Har du lyst til at arbejde med fantastisk spændende
hospitalsprojekter og derved bidrage til at gøre fremtidens
hospitaler mere funktionelle?

Om LOHFERT-PRAETORIUS A/S
LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en privat konsulentvirksomhed.
Vi har specialiseret os inden for hospitalsplanlægning
og har i næsten 50 år været førende i
planlægningen af fremtidens hospitaler i Danmark, Norge,
Tyskland, Schweiz og Østrig. Vi løser opgaver i alle
planlægningsfaser fra de første strukturovervejelser og
dimensioneringsgrundlag over funktionsanalyser, byggeprogrammer,
driftsanalyser, arkitektdisponering, IT- og
medicoteknik til simulering af patient- og arbejdsflow og helt
frem til ibrugtagning af nye hospitaler.
Vores team (ca. 15 medarbejdere) består bl.a. af læger,
økonomer og arkitekter, som arbejder på tværs i dynamiske
teams for at opnå optimale synergier, hvor alle bidrager til
bedst mulig løsning af projekterne. Opgaverne løses
metodisk, struktureret og analytisk, men kræver samtidig
stor kreativitet. Vi styrer store brugerprocesser, skriver
analyser og formidler resultater i små og store fora.

LOHFERT-PRAETORIUS A/S søger
Vi søger en engageret projektleder og en projektmedarbejder,
der kan arbejde selvstændigt og struktureret, har
relevant akademisk uddannelse (fx arkitekt, økonom, læge
eller lign.) og som behersker tysk og dansk både skriftligt
og mundtligt. Erfaring fra sundhedsområdet er en fordel.
Du får et meningsfuldt arbejde i et aktivt fagligt miljø, hvor
du sammen med dygtige og engagerede kolleger indgår i
et stærkt team, hvor du får mulighed for at anvende og
udvikle dine kompetencer. Du får selvstændigt ansvar,
faglige udfordringer og gode muligheder for at udvikle dig.
Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker i henhold
til funktionærloven.

Læs flere detaljer om LOHFERT – PRAETORIUS A/S på
http://lohfert.as/.

For yderligere oplysninger ring til Direktør Carolina Lohfert
Praetorius på +45 42130559.

Send din motiverede ansøgning, dit CV og relevante
uddannelsescertifikater til cp@lohfert.as. Ansættelsesstart snarest muligt.

Læs Mere

Dr. Christoph Lohfert er gået bort

LOHFERT – PRAETORIUS A/S sørger over vores bestyrelsesmedlem Dr. Christoph Lohfert, som gik bort den 07.10.2017 efter lang tids sygdom.

Dr. Christoph Lohfert har siden 1977 bestredet mange forskelligartede opgaver for vores firma. Dr. Christoph Lohfert var ikke kun leder af store planlægningsprojekter for universitetshospitaler i Tyskland. Han var også en pioner for store tyske forskningsopgaver indenfor sygehusplanlægningen.

Med omdannelsen af vores tyske driftssted i Hamborg i 1987 til et selvstændigt anpartsselskab, fik Dr. Christoph Lohfert et nyt virkeområde. Med fortsat styrkelse af Hamborg – København aksen gav han løbende koncernen nye impulser til forbedring af planlægningsmetoder inden for sundhedsvæsenet og sygehusplanlægningen. Hans talent for, med de rigtige partnere, at vise nye veje inden for sygehusplan-lægningen, førte til helt nye metoder til styringen af økonomien på hospitalerne. Hans kreativitet var den overbevisende basis for succesen indenfor planlægningsopgaver.

Med sin personlighed var Dr. Christoph Lohfert en stor inspirator for nytænkningen af sygehusprocesser i patientens interesse. I 2010 dannede han således Christoph Lohfert Stiftung med det formål, at sætte sygehuspatientens behov og interesser i centrum for den medicinske pleje og behandling.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S

Carolina Lohfert Praetorius
Direktør

Dr. Dr. Peter Lohfert
Bestyrelsesformand

Læs Mere

Lohfert-Preis 2017

Lohfert-Prisen 2017 går til projektet “Effektivitet af smartphone apps til registrering af symptomer og terapibivirkninger i behandlingen af ​​kræftpatienter”. Prof. Dr. med. Andreas Trojan, OnkoZentrum Zürich / fond Swiss Tumor Institute Zürich, fremhæver: “Den regelmæssige dataindsamling og kommunikation mellem læge og patient via en app kan reducere akutte indlæggelser og øge effektiviteten af ​​behandlingen.”

Temaet for udbuddet af Lohfert-Prisen 2017 var: “Patientkommunikation: systemer til reducering af undgåelige (fejl)behandlinger.” Vi ledte efter projekter, der i denne ånd viser og gennemfører målbar kvalitet hos patienten.

Den prestigefyldte prisuddeling og præsentation af vinderne af Lohfert-Prisen og Medie-Prisen fandt sted den 20. september 2017 under tilstedeværelse af protektor, Hamburgs Senator for Sundhed Cornelia Prüfer-Storck, under det 13. Hamburger Sundhedsøkonomiskkongres.

Juryen sagde: “Projektet drager fordel af informationsteknologien til at fremme dialogen mellem læge og patient. Ved regelmæssig og i realtid dataindsamling ang. terapibivirkninger og symptomer gør appen det muligt at optimere plejen i terapiefaserne. Dette virker fremtidsvisene specielt i forbindelse med stigende ambulant efterbehandling i samspillet med klinikkerne. “

Læs Mere

Hurtig opdeling af patientstrømme

I Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital gør man nu det, man også planlægger i den nye storbylægevagt i Oslo:

Man deler patientstrømme hurtigt i hhv de patienter der skal behandles for en skade, og de der der har behov for at blive behandlet for en medicinsk sygdom.
Det betyder man hurtigere fordeler et relativt stort patienvolumen og samtidig søger for en bedre patientoplevelse.

Fordeling af patienterne på spor til forskellige funktionsområder giver effektive og overskuelig patientforløb. samtidig er det dog vigtigt at skabe fleksible fysiske rammer, så det er muligt at udnytte kapasiteterne, der hvor der er behov.

Læs Mere

Færre men bedre sygehuse?

Danmark viser det tyske sundhedssystem, hvordan det kan gøres anderledes.

“I stort set intet andet land findes der så mange sygehuse som i Tyskland. Hospitalsdriften er dyr og der er mangel på erfaring og specialisering. Giver det mening at reducere antal af sygehuse efter den danske model ?” Dette spørgsmål stilles i programmet “plus minus” på den tyske TV-kanal ARD .

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget væsentligt til den nye sygehusstruktur og supersygehusene i Danmark, herunder også Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som bliver vist i udsendelsen.
Skriv til os, hvis du vil vide mere.

http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/krankenhaus-versorgung-deutschland-video-100.html

Læs Mere

Vinder af arkitektkonkurrencen om nybyggeriet Kinderzentrum Bethel fundet

Mandag den 30. januar 2017 mødtes dommerudvalget for arkitektkonkurrencen om nybyggeriet Kinderzentrum Bethel ved Evangelisches Krankenhaus Bielefeld for at bedømme de modtagne forslag.
LOHFERT – PRAETORIUS A/S har ledsaget den indledende gennemgang ud fra et bygningsmæssigt og funktionelt perspektiv.
I forbindelse med den indledende gennemgang blev der udarbejdet en rapport, som repræsenterer vurderingen af de enkelte arkitekters bidrag. Gennemgangen relaterede sig især til tilgængeligheden og byggemodningen, tilslutningsmulighederne til eksisterende bygninger og funktionsfordelingen i bygningerne. Arkitekternes dispositionsforslag baserede på et teoretisk rum- og funktionsprogram, som LOHFERT-PRAETORIUS A/S har udviklet under brugerinddragelse. Rum- og funktionsprogrammet tager hensyn til de særlige krav et Børnehospital stiller. Eksempelvis er der mulighed for ”Rooming-In” i alle patientstuer.

I udvælgelsen af vinderen blev i alt 11 forslag vurderet og præsenteret for udvalget der består af ni dommere. Første pladsen for det bedst egnede og mest kreative byggekoncept blev tildelt arkitektfirmaet Haschler Jehle fra Berlin.

http://evkb.de/news/nachrichten/artikel//neubau-kinderzentrum-bethel-architektenwettbewerb-entschieden.html

Læs Mere

Start på ibrugtagningsfase NPP Universitätsklinikum Bonn

Færdiggørelsen af bygningen til NPP (neurologi, psykiatri, psykosomatik) ved Universitätsklinikum Bonn er ved at tage form. Ibrugtagningen af nybyggeriet og flytningen af patienter er planlagt til slutningen af 2017.

Planlægningen af ibrugtagningsfasen er nu påbegyndt. Udover styring og tilsyn af ibrugtagningsfasen overtager LOHFERT – PRAETORIUS A/S træningen af medarbejdere og simulering af processer i nybyggeriet. I træningen af medarbejderne er der fokus på nye rumforhold og fremtidige arbejdsgange. Kort inden ibrugtagningen simuleres fremtidige processer med medarbejderne i nybyggeriet.

Planlægningen af ibrugtagningsfasen udføres på bagrund af tidligere specifikationer for driftsorganisationen, som LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet sammen med afdelingerne for neurologi, psykiatri og psykosomatisk medicin ved Universitätsklinikum Bonn siden 2013.

Vi ser frem til et tæt samarbejde i ibrugtagningsfasen med NPP-brugerne.

Læs Mere

Ny Rammeaftale i Norge

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har som underrådgiver til Norconsult indgået en vigtig rammeaftale i Norge.

Rammenaftalen er tegnet med Sykehusbygg HF og omfatter rådgivningstjenester i hele byggeprocessen – fra initiativfasen til ibrugtagningsfasen. Sykehusbygg HF ejes af de fire regionale sundhedsmyndigheder (helsefortakene) i Norge og skal sikre et nationalt kompetencemiljø for hospitalsplanlægning- og byggeri.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en del af underrådgiverteamet for Norconsult – sammen med Deloitte, Momentum Arkitekter, AART Architects, Henning Larsen Architects, Bygganalyse, Nosyko og Søren Jensen AS. Teamet har allerede arbejdet sammen i andre norske projekter med succes.

Rammeaftalens rådgivningstjenester er delt op i seks delområder i forhold til byggefaser og kompetencebehov. Den største del af opgaven for LOHFERT – PRAETORIUS A/S er rådgivning til analyser og programmering i konceptfasen. Derudover er LOHFERT – PRAETORIUS A/S ansvarlig for to delområder. Dette omfatter bistand til udarbejdelse og opfølgning af program og forudsætninger under forprojektet, i detailprojekteringen og i byggefasen samt bistand til udvikling af standarder (areal- og rumstandarder, koncepter, løsninger).

LOHFERT – PRAETORIUS A/S glæder sig til at fortsætte med spændende hospitalsprojekter i Norge. I de sidste år har vi allerede bidraget til planlægningen af Nytt Vestre Viken, Protonsenter i Oslo og Bergen samt Sykehuset Innlandet.

Læs Mere

Højdepunkter fra Lohfert-prisen 2016

Det var Lohfert-prisen 2016 – se højdepunkter fra prisoverrækkelsen præsenteret i filmen.
Dette års Lohfert-pris går til projektet ”Terapibegrænsning: Forbedring af den fælles beslutningsproces med kræftpatienter” af Medizinische Klinik und Poliklinik III des Klinikums der Universität München-Großhadern og Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg.

I juni 2016 gennemgik Lohfert-Stiftung en omstrukturering. Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski tiltrådte som bestyrelsesformand og Carolina Lohfert Praetorius overtog stillingen som næstformand. Grundlæggeren Dr. Christoph Lohfert fortsætter som direktør af Lohfert Stiftung.

I fremtiden skal Lohfert Stiftung arbejde ud fra 3 hovedspor: Lohfert-pris, Lohfert-akademi som bygges på Lohfert-filosofi og Lohfert-forskning som har fokus på udvikling af instrumenter til måling af kvalitet i hospitalsregi.

 

Læs Mere

Rejsegilde på Sydvestjysk sygehus

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg er i gang med at gennemføre generalplanen for sygehuset. I de seneste år er der gennemført en udbygning og modernisering af dialyse, laboratorium, nuklearmedicin og etableringen af en ny akutmodtagelse. Der opføres nu en ny sengebygning med 158 senge.

På den baggrund har LOHFERT – PRAETORIUS A/S i foråret 2016 udarbejdet en logistikplan for sygehuset, så flow, koncepter og faciliteter understøtter en god og effektiv logistik for det nye sygehus. I slutningen af september 2016 er der allerede afholdt rejsegilde for den nye vare- og linnedmodtagelse. Tillykke med det!

https://www.facebook.com/nytsydvestjysksygehus/

Læs Mere

Oplev Danmarks største hospitalsbyggeri

Hvor stort bliver det egentlig? Hvordan ser det ud indeni? Og hvordan finder man rundt på 500.000 kvadratmeter?

Søndag den 2. oktober er der igen mulighed for at besøge byggeriet af det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor LOHFERT – PRAETORIUS A/S har været med til at planlægge siden 2007.

Få en rundvisning i hospitalets nye bygninger og tag et smugkig i den nye fælles Akutafdeling, et nyt sengeafsnit, en af de nye operationsgange mm. Husk tilmelding på DNU’s hjemmeside.

http://www.dnu.rm.dk/presse/nyheder/2016/danmarks-storste-hospitalsbyggeri-inviterer-indenfor/

Læs Mere

Overrækkelse af Lohfert-prisen 2016

Dr. Christoph Lohfert, direktør for Lohfert Stiftung, overrækker i dag Lohfert-prisen 2016 i forbindelse med den tyske Gesundheitswirtschaftskongress i Hamborg.

Lohfert Stiftungs mål er at flytte medicinens fokus tilbage på stationære patienters behov og interesser. Lohfert-prisen 2016 præmierer koncepter, som formidler kommunikations-kompetencer for lægefagligt personale og sygeplejepersonale, som forudsætning for effektiv kvalitetssikring. De projekter som er i fokus viser og omsætter kvantificerbar kvalitet i forhold til patienten.

Dette års Lohfert-pris går til projektet ”Terapibegrænsning: Forbedring af den fælles beslutningsproces med kræftpatienter”.

 

 

Årets pristagere præsenteres i en kortfilm:

Læs Mere

DNU som Best-Practice for tyske hospitaler

Det Nye Universitetshospital i Århus fremstår som Best-Practice for tyske hospitaler. Den tyske IT-ekspert Wolfgang Deiters fremhæver DNU-projektet som vigtig inspirationskilde i forhold til digitalisering på hospitalsniveau.

DNU er i øjeblikket Danmarks største hospitalsbyggeri, hvor LOHFERT – PRAETORIUS A/S siden 2007 har varetaget helhedsplan, programmering og logistikplanlægningen herunder funktionsanalyse med aktivitets-, kapacitets- og arealberegninger i samarbejde med C.F. Møllers afdeling for sundhedsplanlægning.

Læs mere: https://www.kma-online.de/aktuelles/management/detail/was-kliniken-vom-daenischen-super-hospital-lernen-koennen-a-32456

Læs Mere

Generationsskifte og ændring af navn

Efter 46 år har adm. direktør og grundlægger af Lohfert & Lohfert AS Peter Lohfert valgt at overlade roret til sin datter Carolina Lohfert Praetorius, som overtager posten som direktør pr. 1. juli 2016. Derved sikres kontinuiteten af firmaet, som gennem et halvt århundrede har gennemført ca. 2.000 projekter indenfor hospitalsplanlægning i Europa.

Med direktørskiftet er der samtidig sket en navneændring af firmaet til:

LOHFERT – PRAETORIUS A/S

LOHFERT – PRAETORIUS A/S er eksperter inden for hospitalsplanlægning og planlægger fremtidens hospitaler gennem en kontinuerlig proces som angribes

metodisk – struktureret – analytisk – dokumenteret – kommunikativt.

Carolina er uddannet læge, har en Master i Professionel Kommunikation, har været ansat i firmaet i over 8 år og har været en del af den daglige ledelse de sidste 4 år. Carolina varetager uændret sine opgaver som projektleder i løbende projekter. Peter Lohfert vil overtage posten som bestyrelsesformand og dermed bibeholde en væsentlig funktion i firmaet. Peters tvillingbror Christoph Lohfert forsætter i bestyrelsen.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet de næste 46 år i samme ”Lohfert-ånd” som hidtil og ser frem til det fremtidige samarbejde. Carolina kan kontaktes på cp@lohfert.as eller på telefon +45 42130559.

Med venlig hilsen

Peter Lohfert
Bestyrelsesformand
Carolina Lohfert Praetorius
Direktør
Læs Mere