LOHFERT-PREIS 2018

Formanden for Christoph Lohfert Stiftung, Prof. Dr. med. Dr. Kai Zacharowski, overrakte under tilstedeværelse af protektor, Hamburgs Senator for Sundhed Cornelia Prüfer-Storck, Lohfert-Preis 2018 til en værdi af 20.000 Euro. Prisen blev tildelt projektet “AHOI-patient om bord” under ledelse af Prof. Dr. med. habil. Nils-Olaf Hübner, M.Sc. fra instituttet for hygiejne og miljømedicin ved Universitetsmedicinsk Center Greifswald. Den prestigefyldte prisuddeling fandt sted under det 14. Hamburger Sundhedsøkonomiskkongres.

Aktiv inddragelse af patienter og familie i fokus
Prof. Dr. med. habil. Nils-Olaf Hübner modtog prisen også som repræsentant for hele holdet for “AHOI-patient ombord”. Det prisbelønnede projekt vil forbedre hygiejnen på hospitalet, plejehjemmet eller lægehuset. Tidligere initiativer rettede sig primært mod det medicinske- og plejepersonalets hygiejneadfærd. Det særlige ved dette projekt er den aktive inddragelse og bemyndigelse af patienterne, de plejekrævende og deres pårørende i hygiejneadfærden.