Hurtig opdeling af patientstrømme

I Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital gør man nu det, man også planlægger i den nye storbylægevagt i Oslo:

Man deler patientstrømme hurtigt i hhv de patienter der skal behandles for en skade, og de der der har behov for at blive behandlet for en medicinsk sygdom.
Det betyder man hurtigere fordeler et relativt stort patienvolumen og samtidig søger for en bedre patientoplevelse.

Fordeling af patienterne på spor til forskellige funktionsområder giver effektive og overskuelig patientforløb. samtidig er det dog vigtigt at skabe fleksible fysiske rammer, så det er muligt at udnytte kapasiteterne, der hvor der er behov.