Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Bygherre: Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung

Opgave: Udviklingsplan for Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Rådgivningsydelse:

  • Entwicklungsplanung/ Zielplanung
  • Betriebsorganisationsplanung
  • Variantenentwicklung- und Bewertung
  • Optimierung Umsetzungsvariante
  • Raum- und Funktionsplanung
  • Baustufenplanung
  • Logistikplanung
  • IT-Planung

Omfang/Areal: ca. 40.000 m² netto

Anlægsudgifter: > ca. 2,2 mia. kr.

Sengetal: ca. 500 senge

År: 2013- 2014

Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz (BwZK) er med ca. 500 senge den største militære patientbehandlingssted i Tyskland. BwZK er et specialiseret sygehus med traumatologisk Akutbehandling, interdisciplinært kardiologisk og hjertemedisinsk centrum, hovedcentrum og onkologisk centrum. På grund af ugunstige bygnings- og funktionsmæssige forhold udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S i 2014 en generalplan for BwZk, som analyserede de langsigtede bygningsmæssige muligheder i form af varianter. Den udvalgte målvariant realiseres i to byggeafsnit. I det første afsnit etableres et ”High-Care-område” med fælles akutmodtagelse, radiologi, centralt og ambulant operationsafsnit, intensiv og en stor del af ambulatorierne. Det andet afsnit indeholder primært sengeafsnit og yderligere ambulatorier. I kælderniveau planlægges logistikfunktioner for begge byggefaser.

I første halvår 2016 udarbejdede arbejdsgrupper driftsorganisationskoncepterne for det første byggeafsnit. Driftsorganisationskonceptet lægger rumbehovsplanlægningen og de strukturelle bestemmelser for det første byggeafsnit fast. Resultaterne er nu grundlag for den aktuelt igangværende arkitektur- og fagplanlægning for nybyggeriet. Anlægsplanlægningen ledsages, vurderes og optimeres af LOHFERT – PRAETORIUS A/S. Parallelt udarbejdes procesplanlægningen for det første byggeafsnit og driftsorganisationskoncepterne for det andet byggeafsnit.