Bundeswehrkrankenhaus Hamburg

Bygherre: Bundesministerium für Verteidigung / repræsenteret ved: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Amt für Bauordnung und Hochbau Bundesbauabteilung

Opgave: Udarbejdelse af et Organisationskoncept/ Logistik Masterplan

Rådgivningsydelse:

  • Vurdering af Driftskoncept
  • Logistisk generalplan
  • Layoutplan for førerløst transportsystem
  • Procesplanlægning
  • Udvikling af IT-koncept

Omfang/Areal: ca. 9.8000 m² netto (Multifunktionsbygning), i alt > 30.000 m² brutto

Anlægsudgifter: ca. 750 mio kr.

Sengetal: ca. 300 senge

År: 2014 –

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg er med 15 medicinske fagområder det største militære Hospital i Nordtyskland og er fast forankret i det civile Sundhedssystem i Freien und Hansestadt Hannover.

For at skabe forudsætningerne for moderne Behandlingstilbud ved Bundeswehrkrankenhaus Hamburg er der planlagt en Multifunktionsbygning i direkte nærhed til Sengehuset (Hus 2). I denne bygning er der etableret et ”high-care-område” med en central operationsgang, en ambulant operationsgang, radiologi, labor og genbehandlingscentralen. Endvidere er det planlagt at alle ambulante undersøgelses- og behandlingskapaciteter på Bundeswehrkrankenhaus Hamburg skal koncentreres i denne bygning.

LOHFERT – PRAETORIUS fik i starten af 2015 opgaven at udarbejde et statusnotat for det fremtidige driftsorganisations-koncept for Multifunktionsbygningen. Forskellige koncepter blev vurderet i forhold til strukturer og en aktivitetsbaseret kapacitetsberegning gennemført. Derudover blev der opstillet krav til procesplanlægningen. På baggrund af statuspapiret blev driftsorganisationskonceptet for Multifunktionsbygningen udarbejdet. Derudover blev der foretaget en optimering af rumprogrammet på baggrund af koncepterne.