Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

Bygherre: Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

Opgave: Hospitalsplanlægningsrådgivning til nybyggeri af børneklinik

Rådgivningsydelse:

  • Driftsorganisationsplanlægning
  • Rum- og Funktionsplanlægning
  • Investerings- og følgeomkostningskalkule
  • Beliggenhedsanalyse
  • Udarbejdelse af grundlag for Projektkonkurrence til ny børneklinik

Omfang/Areal: ca. 9.500 m² NF

Anlægsudgifter: ca. 420 mio. kr.

Sengetal: 160 senge

År: 2014 –

Evangelisches Krankenhaus Bielefeld (EvKB) er et hospital på højeste forsyningsniveau og har regional topfunktion med i alt ca. 1.500 stationære senge. Hertil kommer dagbehandling og ambulante behandlingstilbud. Klinikken for Børne og ungemedicin er en af de største børneklinikker i Tyskland. Den behandler årilgt mere end 10.000 patienter stationært og delstationært. Derudover bliver ca. 10.000 patienter årligt behandlet i akutmodtagelsen og 20.000 patienter i specialambulatorier.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik i 2014 opgaven at udarbejde driftsorganisationsplanlægningen samt gennemføre en aktivitetsplanlægning som mundede ud i et rum- og funktionsprogram. På baggrund af disse resultater beregnede LOHFERT – PRAETORIUS A/S anlægsomkostninger og følgeomkostninger. I 2015 udførte LOHFET – PRAETORIUS A/S et mulighedsstudie for placeringen af nybyggeriet. I 2016 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S understøttet EvKB med forberedelsen af arkitektkonkurrencen.