Klinikum Frankfurt Höchst

Bygherre: Klinikum Frankfurt Höchst

Opgave: Logistikplanlægning, vurdering af hovedprojekt, Rum- funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

  • Logistikplanlægning
  • 2nd opinion på Hovedprojekt 1. byggeafsnit
  • Rum- og Funktionsplanlægning 2. byggeafsnit

Omfang/Areal: ca. 80.000 m² (brutto)

Anlægsudgifter: 1.5 mia. kr.

Sengetal: 980 senge

År: 2013 –

Klinikum Frankfurt Höchst er et hospital med det højeste forsyningsniveau og har en særlig betydning for patientbehand¬lingen i dets optageområde. Hospitalet råder i dag over ca. 980 senge. På grund af forældet bygningsmasse og forældede strukturer blev et erstatningsbyggeri (1. byggeafsnit) planlagt. LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik opgaven at udarbejde en ekspertvurdering på projektforslaget.

Derudover blev LOHFERT – PRAETORIUS A/S engageret for at revidere Logistikplanlægningen fra 2012. I 2016 fik LOHFERT – PRAETORIUS A/S opgaven at udarbejde rum- og funktionsprogrammet for 2. byggeafsnit, som er en del af den fremtidige udvikling på matriklen.