Hochtaunus-Kliniken

Bygherre: Hochtaunus-Kliniken

Rådgivningsydelse:

  • Generalplan,
  • Rum- og funktionsplanlægning,
  • Grov Organisationsplanlægning, Arkitektoniske krav,
  • Logistik-Generalplan,
  • Detailplanlægning af logistikfunktion,
  • Ledsagelse af udbudsprocesser,
  • Detailplanlægning af driftsorganisation,
  • Integrering af organisations- og driftsplanlægning i arkitektplanlægning

Sengetal: ca. 500 senge

År: 2009