Medizinische Hochschule Hannover

Bygherre: Medizinische Hochschule Hannover

Rådgivningsydelse:

  • Generalplan kirurgisk ambulatorium/skadestuen inkl. blodbank,
  • Generalplan,
  • Rum- og funktionsplanlægning af transplantationscenter,
  • Rapport INI,
  • Kontrol af operationskapacitet i det centrale operationsafsnit,
  • Omstrukturering af central sengeafsnit,
  • Implementeringsplanlægning for børnehospitalet,
  • Rapport til transplantations- og forskningscenter (TPFZ) og det centrale operationsafsnit,
  • Analyse af patienternes egnethed og belastningsevne i forbindelse med modelstudiet som grundlag for kapacitetsberegningen
  • (Projekt UPPMK)

Sengetal: 1.444 senge

År: 1991-2003, 2009-