Graz Anatomie Campus

Bygherre: Medizinische Universität Graz

Opgave: Rådgivning

Rådgivningsydelse:

  • Strategier og koncepter for forsknings- og uddannelsesfunktioner
  • Rum- og funktionsprogram Campus-Projekt
  • Struktur – og aktivitetskoncept for Anatomi
  • Arealdimentionering (Benchmarkmetode)
  • Investeringsomkostningsestimat
  • Projekt Anatomie Campus

Omfang/Areal:
ca. 26.000 m² (Institutter)
ca. 8.400 m² (Undervisning)
ca. 41.000 m² (administration)
ca. 4.400 m² (Anatomi)

Anlægsudgifter: ca. 261 mio. kr.

År: 2006-2007, 2015-2016

Medizinische Universität Graz blev grundlagt i 2004, efter at være blevet udskilt af Karl-Franzens-Universität Graz. I for¬bindelse med planlægningen blev der udviklet et koncept for et Medicinsk Campus. Konceptet ”Medicinsk Campus Graz” er en nyskabende projekt, som samler de prækliniske Institutter med de kliniske faciliteter, som er placeret i LKH- Universitätsklinikum Graz.

Konceptet følger en international Trend, hvor der tilstræbes tæt sammenhæng mellem klinisk drift og prækliniske undervisnings- og forskningsaktiviteter. Et væsentligt kernepunkt i planlægningen var at byggeprojektet Campus der Medizinischen Universität Graz skulle opføres i umiddelbar geografisk nærhed til Universitetshospitalet.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik i 2005 opgaven til at udvikle Strategier og Koncepter for forsknings- og undervisningsfunktioner. I 2007 blev konceptarbejdet fuldt op med udviklingen af et detaljeret rum- og funktionsprogram for det såkaldte Campus Projekt.

På grundlag af de forudgåede planlægningsarbejder blev LOHFERT – PRAETORIUS A/S engageret til udarbejdelsen af et struktur- og aktivitetskoncept samt en benchmark-model for Anatomie in Graz, som kan bruges til at udarbejde et arealestimat.