Bispebjerg Hospital

Bygherre: Bispebjerg Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

  • Vurdering af bygningsmæssige konsekvenser

Sengetal: 500 senge

Anlægsudgifter: 2,6 mia. kr.

Omfang: 180.000 m²

År: 2007-2008

Da de fysiske rammer på Bispebjerg Hospital ikke lever op til de krav som Hospitalsplan 2007 stiller samt hospitalets egen vision om et moderne storbyhospital med grønne arealer, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S bidraget med vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering af det fremtidige Bispebjerg Hospital. Rådgivningen har ligeledes belyst konsekvenser og muligheder for Bispebjerg Hospital på generalplansniveau.

Der er lagt vægt på at bevare hospitalets smukke arkitektur og samtidig skabt en ny kerne i hospitalet med de akutte kliniske funktioner.

Det er efterfølgende besluttet at sammenlægge Frederiksberg og Bispebjerg til Nyt Hospital og Psykiatri Bispebjerg.