Helsingør Hospital

Bygherre: Helsingør Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

  • Analyse af bygningsmæssige konsekvenser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 200 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 30.000 m²

År: 2008

Hospitalsplanen ligger op til en hurtig lukning af Hørsholm Sygehus, hvilket har en stor betydning for Helsingør Hospital, idet hospitalet modtager den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital.
LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til analyser af de bygningsmæssige konsekvenser af disse strukturændringer både på kort og lang sigt.