Herlev Hospital

Bygherre: Herlev Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

  • Analyse af arealmæssige konsekvenser

Sengetal: 900 senge

Anlægsudgifter: 4,2 mia. kr.

Omfang: 280.000 m²

År: 2007-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har for Herlev Hospital udarbejdet en generalplan som konsekvens af de strukturelle ændringer ved varetagelsen af Hospitalsplan 2007. På baggrund af prognoser for aktivitetsudviklingen i de enkelte klinikker og tværgående afdelinger er der udarbejdet kapacitetsberegninger samt foretaget en dimensionering af arealbehovet.

Den teoretiske dimensionering tager højde for nye strukturer såsom f.eks. etablering af ny fælles akutmodtagelse og udvidelse af patienthotellet. Planlægningen omfatter endvidere fordeling af funktioner og arealer på eksisterende bygninger og behovet for nybyggeri.

Der er udarbejdet koncepter for bl.a. akutmodtagelse, operation, intensiv, kvinde/barn, forskning og uddannelse samt for logistik. Koncepterne og arealdimensioneringen vil indgå som grundlag for en projektkonkurrence i 2010.