Hillerød Hospital

Bygherre: Hillerød Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

  • Kapacitetsberegninger
  • Arealanalyser

Sengetal: 600 senge

Anlægsudgifter: 1,7 mia. kr.

Omfang: 140.000 m²

År: 2008-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede i 2003 en generalplan for Hillerød Hospital. Efter vedtagelsen af Hospitalsplan 2007 er forudsætninger og plangrundlaget ændret. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til opdatering af Generalplanen for Hillerød Hospital samt foretaget kapacitetsberegninger og arealanalyser til brug for de mange midlertidige foranstaltninger på matriklen.

Det er bl.a. nødvendigt at udvide operations- og intensivfaciliteter samt at etablere et midlertidigt ”modulhospital” indeholdende ambulatorier og sengeafsnit på matriklen.

Det er efterfølgende politisk besluttet at samle hospitalerne i Nordsjælland til Nyt Hospital Nordsjælland.