Region Hovedstaden

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Vurdering af fysiske rammer

Rådgivningsydelse:

  • Arealberegninger

Samarbejdspartnere: Alectia

Sengetal: 5.000 senge

Anlægsudgifter: 26 mia. kr.

Omfang: 1,7 mio. m²

År: 2007-2008

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har opbygget en analysemodel til fastlæggelse af det fremtidige arealbehov for Region Hovedstadens hospitaler som følge af arealbehov og afledte speciale- og funktionsændringer. Modellen er benyttet til fastlæggelse af behovet for anlægsudgifter. Som grundlag herfor er der foretaget en afdækning af de bygningsmæssige rammer og muligheder på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Efterfølgende er det politisk besluttet at reducere antallet af hospitaler og nogle sygehusmatrikler er lukket i dag.