Nyt Hospital Nordsjælland

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

  • Idéoplæg
  • Konkurrencemateriale
  • Brugerproces

Sengetal: 650 senge

Anlægsudgifter: 3.8 mia. kr.

Omfang: 112.000 m²

År: 2011 – 2015

I forbindelse med sammenlægning af hospitalerne i Hillerød, Hørsholm, Frederikssund, Esbønderup og Helsingør har regeringen givet tilsagn om 3,8 mia. kr. til byggeri af et nyt hospital i Nordsjælland. Hospitalet skal bygges på en bar mark syd for Hillerød og får et samlet areal på 136.000 m². Projektet løber i perioden 2011-2021.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S varetager opgaver som bygherrens rådgiver i forbindelse med funktionsplanlægningen. Denne opgave omfatter bl.a. udarbejdelse af idéoplæg og konkurrencemateriale samt afholdelse af brugerprocesser.

Som grundlag for input til konkurrencematerialet deltog og udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S materiale til 16 brugergrupper med repræsentanter fra afdelinger på Hillerød Hospital.