Glostrup Hospital

Bygherre: Glostrup Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

  • Kapacitetsberegninger
  • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Alectia

Sengetal: 450 senge

Anlægsudgifter: 1,0 mia. kr.

Omfang: 130.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2007-2008 indgået i opgaven med at udarbejde en generalplan for Glostrup Hospital ud fra de retningslinjer, der var fastsat i Hospitalsplanen 2007. Heri var det bl.a. fastlagt, at Glostrup Hospital skal være et specialehospital i Region Hovedstaden med en markant profil på neuro- og rehabilitetsområdet. Generalplanen indeholdt en vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov og arealdimensionering, rokade og funktionsfordeling samt vurdering af tekniske forhold inkl. anlæg og driftsøkonomi.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne på Glostrup Hospital.

I dag er hospitalet sammenlagt med Rigshospitalet.