Bornholms Hospital

Bygherre: Bornholms Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

  • Kapacitetsberegninger
  • Arealanalyser

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 300 mio. kr.

Omfang: 50.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

For at optimere de fysiske forhold på Bornholms Hospital, således at hospitalet kan leve op til nutidens standarder og intentionerne om markante forbedringer som beskrevet i Hospitalsplan 2007, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S i en generalplan for Bornholms Hospital foretaget en vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering.

Af generalplanen fremgår det, at en ombygning/tilbygning af Bornholms Hospital er nødvendig for at bringe de medicinske sengeafsnit og ambulatoriefunktionen op på en nutidig standard for hospitalsbyggeri.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 udarbejdet program for udvidelse og ombygning af akutmodtagelsen