Universitetshospital Køge

I dette projekt beskrives omfanget af ombygning af det eksisterende Universitetshospital Køge i byggeetape 7. Dermed opdateres dele af dispositionsforslaget som led i planlægningen af eksisterende bygninger(B7).

 

For at kunne fastlægge behovet for ombygning af det eksisterende hospital, er det nødvendigt dels at fastlægge behovet (teoretisk rumprogram) og dels at analysere omfanget af rum, der er til rådighed (frigives) i det eksisterende byggeri efter at funktioner flyttes til nybyggeriet.

 

Ombygningen skal sikre indplacering af funktioner der ikke nybygges og samtidigt sikre at der skabes en funktionel sammenhæng med nybyggeriet. Funktioner, der skal placeres i eksisterende byggeri, kan være funktioner fra andre af regionens hospitaler.