Rigshospitalet Blegdamsvej

Ordregiver: Rigshospitalet

Opgave: Foranalyse til renoveringsprojekt

Rådgivningsydelse:

  • Brugerproces
  • Beregning af kapacitets- og arealbehov
  • Fastlæggelse af nærheder og funktionssammenhænge
  • Forslag til gruppering af aktiviteter i bygningerne

Sengetal: 1.000 senge

Omfang:
ca. 200.000 m² arealbehov i fremtidens Central- og Sydkompleks

År: 2018

I de kommende år tages en del nye bygninger i anvendelse på Rigshospitalet, Blegdamsvej (Sterilcentral i 2019, Nordfløj i 2020 og BørneRiget i 2024). Indflytning i de nye bygninger betyder, at der frigøres arealer i Central- og Sydkomplekset på Blegdamsvej. Samtidig er Central- og Sydkomplekset i dag presset på plads, og der er desuden behov for en renovering af bygningerne.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har stået for udarbejdelsen af en helhedsplan for Central- og Sydkomplekset på Rigshospitalet, som skal danne baggrund for planlægning af renovering.

Der blev gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne i Central- og Sydkomplekset. Denne analyse blev gennemført for at vurdere, om den fremtidige aktivitet kan afvikles i de arealer, der er til rådighed efter en renovering af Central- og Sydkomplekset.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S gennemførte en brugerproces med 35 klinikker for at få klinikkernes faglige ekspertise i kvalificeringen af fremtidigt kapacitets- og arealbehov.

Udover kapacitetsberegningerne gennemførte LOHFERT – PRAETORIUS A/S tre seminarer med direktionen og centerledelserne for at fastlægge principper for nærheder og funktionssammenhænge i fremtidens Central- og Sydkompleks.