Ny Storbylægevagt i Oslo

Bygherre: Omsorgsbygg Oslo Kommune

Opgave: Rådgiver programmering

Rådgivningsydelse:

  • Verificering af Hovedfunktionsprogram
  • Udarbejdelse af Delfunktionsprogram
  • Input til Skitseprojekt/ Dispositionsforslag
  • Udarbejdelse af Rumfunktionsprogram
  • Input til Forprojekt/ Projektforslag

Samarbejdspartnere: LOHFERT – PRAETORIUS A/S er underleverandør til ÅF Advansia AS, Norge

Omfang/Areal: 20.000 m²

Anlægsudgifter: ca. 3,0 mia. kr.

Sengetal: 40 senge

År: 2017–2019

Byrådet i Oslo besluttede i 2016, at der skal bygges en ny storbylægevagt og at denne skal placeres ved Aker lokalsygehus. Storbylægevagten forventes at modtage ca. 350.000 patienter pr. år, svarende til ca. 1.000 patienter pr. dag. Storbylægevagten drives i et samarbejde mellem Oslo Kommune og Oslo Universitetssygehus. Der etableres både akutte og elektive funktioner, herunder akutmodtagelse, skadestue, tandklinik og operation.

På basis af et hovedfunktionsprogram udarbejdede Lohfert-Praetorius i samarbejde med 9 brugergrupper et delfunktionsprogram med koncepter, nærheder og rumprogram. Lohfert-Praetorius har derudover varetaget opgaven med Rumfunktionsplanlægning (RFP) med beskrivelser af de enkelte rums funktioner. Til RFP blev rumdatabase-værktøjet dRofus benyttet.