Sykehuset Innlandet HF

Bygherre: HR-NOR AS / Sykehuset Innlandet HF

Opgave: Gennemgående Underleverandør rådgiver

Rådgivningsydelse:

  • Tilstands- og egnethedsanalyse på otte matrikler
  • Analyse af den bygningsmæssige levedygtighed
  • Analyse af den funktionelle funktionsevne
  • Vurdering af tilpasningsevnen
  • Konsekvensanalyse af ændringer i behandlingsstrukturen
  • Udvikling af Strukturelle løsningsmodeller
  • Virksomhedsmæssig plan

 

Samarbejdspartnere/underleverandører: LOHFERT – PRAETORIUS A/S arbejder sammen med Deloitte Norge, Norconsult og AART Arkitekter

Omfang/Areal: ca. 146.000 m² NF (8 Matrikler, inkl. Psykiatri)

Anlægsudgifter: ikke opgjort

Sengetal: 1.138 senge (samlet)

År: 2015 –

Sykehuset Innlandet HF satte Idefaseplanlægningen igang for en gennemgribende omstrukturering af udrednings- og behandlingstilbuddet i Mjøsburaregionen. Flere modeller for den fremtidig struktur skulle udredes, fra etableringen af et hovedhospital ved Mjøsbura til etableringen af op til 4 akutsygehuse i Regionen. LOHFERT – PRAETORIUS udarbejdede en tilstands- og egnethedsanalyse for den bygningsmæssige og funktionelle brugbarhed af eksisterende byggerier på i alt 8 lokationer. LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede endvidere en virksomhedsmæssig plan, som analyserede og vurderede behovet for forandringer i aktiviteten i et fremskrivningsperspektiv til 2040.

Parallelt udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S beregningerne vedrørende i alt 17 strukturelle løsningsmodeller, hvor arealbehovet, investeringsomkostninger og realiseringsmulighederne blev holdt op imod Sykehuset Innlandets effektmål.